Rabu, September 15, 2010

PERANAN KERAJAAN DALAM MEMPERTINGKATKAN TARAF KESIHATAN MASYARAKAT

Posted by Mahasiswa UUM at 8:59 PTG
Reactions: 
PERANAN KERAJAAN DALAM MEMPERTINGKATKAN TARAF KESIHATAN MASYARAKAT
PENGENALAN
Badan Kesihatan Sedunia (WHO) mendefinisikan kesihatan sebagai satu tahap atau keadaan dimana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Sejak kebelakangan ini, kita mendapati banyak penyakit dijangkiti dan merebak dalam kalangan masyarakat. Oleh hal demikian semua pihak termasuk kerajaan berusaha untuk mempertingkatkan taraf kesihatan masyarakat. Kerajaan merupakan badan yang mempunyai kewajipan untuk menjaga dan memelihara kebajikan masyarakat agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan hidup. Disini, kita tidak dapat menafikan peranan dan insentif kerajaan dalam  meningkatkan  taraf kesihatan bukan sahaja menekankan aspek pencegahan penyakit malah  menawarkan mutu perkhidmatan rawatan yang berkesan  serta mempromasikan dimensi  kesihatan yang positif dan menjurus ke arah kesejahteraan hidup.

PERANAN 1: PERKHIDMATAN RAWATAN YANG EFEKTIF
          Apabila kita  mengaitkan kerajaan dengan kesihatan, maka disini hospital kerajaan memainkan peranan penting. Pada masa kini, kerajaan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital. Kerajaan akan terus melaksanakan langkah bagi memastikan semua rakyat dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang memuaskan. Untuk ini, kerajaan sedang dan telah membelajakan berbilion–bilion ringgit untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital, memperolehi bekalan ubat dan menyediakan kemudahan kesihatan.
                  Disamping itu, kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan kawalan penyakit berjangkit dan perkhidmatan di unit rawatan rapi seta rawatan dalam kadar rendah. Contohnya, kerajaan mengambil insentif tinggi untuk membendung penyakit HINI daripada merebak. kerajaan juga melatih lebih ramai jururawat di pusat latihan awam dan swasta untuk mengatasi kekurangan jururawat di hospital . Di samping itu, untuk mengekalkan Pegawai Pakar Perubatan Kerajaan di hospital atau klinik Kerajaan, Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (FPP) akan dilaksanakan di hospital. Pakar perubatan dibolehkan menerima sebahagian daripada bayaran yang dikenakan ke atas pesakit FPP, berkuatkuasa 1 Januari 2008.  Bagi menggalakkan sektor swasta melabur dalam kemudahan makmal bertaraf antarabangsa bagi tujuan menguji peralatan perubatan, kerajaan mencadangkan galakan Taraf Perintis 100 peratus atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60 peratus selama 5 tahun diberi kepada syarikat yang melabur dalam aktiviti berkenaan.

PERANAN 11: PENCEGAHAN DARIPADA PENYAKIT

                  Selaras dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada merawat, kerajaan sentiasa mempromosikan langkah-langkah pencegahan daripada penyakit untuk menjaga kesihatan maasyarakat. Terdapat tiga tahap atau dimensi dalam aspek pencegahan iaitu pencegahan primer, sekunder dan tertier. Pencegahan primer merupakan kerajaan mengelakkan setiap individu mengambil tindakan untuk mencegah dari berpenyakit atau ketidakupayaan atau kecacatan. Antara contoh tindakan ialah imunisasi dan vaksinasi. Pencegahan sekunder pula melibatkan pengenalpastian di peringkat awal keadaan kesihatan seseorang individu. Misalnya kerajaan sering mengalakkan setiap individu melakukan pemeriksaan perubatan dan fizikal untuk menentukan sama ada seseorang itu mengalami penyakit diabetis (kencing manis), hipertensi (darah tinggi) atau kegagalan jantuing, individu juga sering melakukan pemeriksaan gigi atau mata untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Aspek pencegahan tertier pula membabitkan tindakan diambil untuk mengurangkan tahap ketidakupayaan individu akibat daripada penyakit yang sedang dialami seseorang individu. Kerajaan sentiasa mengalakkan individu untuk mengambil rawatan dan ubat-ubatan yang sepatutnya diambil oleh  individu yang berpenyakit.

PERANAN 111: MEMPROMASIKAN DIMENSI KESIHATAN YANG POSITIF DAN MENJURUS KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP.
         
          Kerajaan mengambil peranan utama dalam meningkatkan kesihatan dan sebagai sumber yang bernilai untuk menggalakkan masyarakat mengambil langkah positif terhadap kesihatan sendiri. Kerajaan juga menggunakan agen-agen perubahan masyarakat seperti guru, murid sekolah, pekerja sukarela kesihatan dan pemimpin masyarakat untuk promosi kesihatan bagi mencapai perubahan sikap dan tingkahlaku yang diingini terhadap kesihatan. Kerajaan juga telah melancarkan kempen "Pemakanan yang Sihat" pada tahun 1997.
           Beberapa kaedah telah dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kempen tersebut berjalan lancar serta berkesan. Kerajaan dalam usahanya mempromosi kesihatan banyak menekankan kepada amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat melalui kempen anti merokok, anti alkohol dan anti dadah.

Sistem kesihatan di kawasan luar bandar juga perlu dipermajukan oleh kerajaan. Usaha akan terus ditumpukan kepada golongan berpendapatan rendah dan mengutamakan program kesihatan dan rawatan dengan memperbanyakkan perkhidmatan sokongan. Di samping itu, visi teleperubatan akan membantu mengubah perkhidmatan penjagaan kesihatan dan industri kesihatan ke arah globalisi untuk perkhidmatan, produk dan pendidikan kesihatan. Kerajaan melaksanakan satu sistem untuk memperbaiki pengagihan  maklumat kesihatan kepada masyarakat umum oleh anggota professional kesihatan supaya setiap individu mudah mendapat maklumat promosi kesihatan serta menggunakan teknologi-teknologi promosi kesihatan sepenuh dan seluasnya, umpamanya pendidikan kesihatan, untuk meningkatkan kesedaran kesihatan dan matlamat-matlamatnya dan menanam sikap positif terhadap kesihatan dan cara hidup sihat bagi meningkatkan kesihatan dikalangan individu dan masyarakat.


PENUTUP
     Secara kesimpulan, kerajaan memberi penekanan  kepada sudut promosi kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan serta pemulihan dan pengekalan sistem kesihatan yang efisen dan adil Kerajaan memainkan peranan untuk mencapai Misi Kementerian Kesihatan ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk mencapai sepenuhnya kemampuan kesihatan mereka, menghargai kesihatan sebagai aset bernilai, dan mengambil langkah positif untuk meningkatkan lagi serta mengekalkan status kesihatan bagi menikmati kehidupan yang lebih bermutu. Kerajaan perlu terus mempergiatkan dan mengambil langkah-langkah drastik untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.


Sareswati a/p Balakrishnan
130202

0 comments on "PERANAN KERAJAAN DALAM MEMPERTINGKATKAN TARAF KESIHATAN MASYARAKAT"

Catat Ulasan

PERANAN KERAJAAN DALAM MEMPERTINGKATKAN TARAF KESIHATAN MASYARAKAT

PERANAN KERAJAAN DALAM MEMPERTINGKATKAN TARAF KESIHATAN MASYARAKAT
PENGENALAN
Badan Kesihatan Sedunia (WHO) mendefinisikan kesihatan sebagai satu tahap atau keadaan dimana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Sejak kebelakangan ini, kita mendapati banyak penyakit dijangkiti dan merebak dalam kalangan masyarakat. Oleh hal demikian semua pihak termasuk kerajaan berusaha untuk mempertingkatkan taraf kesihatan masyarakat. Kerajaan merupakan badan yang mempunyai kewajipan untuk menjaga dan memelihara kebajikan masyarakat agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan hidup. Disini, kita tidak dapat menafikan peranan dan insentif kerajaan dalam  meningkatkan  taraf kesihatan bukan sahaja menekankan aspek pencegahan penyakit malah  menawarkan mutu perkhidmatan rawatan yang berkesan  serta mempromasikan dimensi  kesihatan yang positif dan menjurus ke arah kesejahteraan hidup.

PERANAN 1: PERKHIDMATAN RAWATAN YANG EFEKTIF
          Apabila kita  mengaitkan kerajaan dengan kesihatan, maka disini hospital kerajaan memainkan peranan penting. Pada masa kini, kerajaan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital. Kerajaan akan terus melaksanakan langkah bagi memastikan semua rakyat dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang memuaskan. Untuk ini, kerajaan sedang dan telah membelajakan berbilion–bilion ringgit untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital, memperolehi bekalan ubat dan menyediakan kemudahan kesihatan.
                  Disamping itu, kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan kawalan penyakit berjangkit dan perkhidmatan di unit rawatan rapi seta rawatan dalam kadar rendah. Contohnya, kerajaan mengambil insentif tinggi untuk membendung penyakit HINI daripada merebak. kerajaan juga melatih lebih ramai jururawat di pusat latihan awam dan swasta untuk mengatasi kekurangan jururawat di hospital . Di samping itu, untuk mengekalkan Pegawai Pakar Perubatan Kerajaan di hospital atau klinik Kerajaan, Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (FPP) akan dilaksanakan di hospital. Pakar perubatan dibolehkan menerima sebahagian daripada bayaran yang dikenakan ke atas pesakit FPP, berkuatkuasa 1 Januari 2008.  Bagi menggalakkan sektor swasta melabur dalam kemudahan makmal bertaraf antarabangsa bagi tujuan menguji peralatan perubatan, kerajaan mencadangkan galakan Taraf Perintis 100 peratus atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60 peratus selama 5 tahun diberi kepada syarikat yang melabur dalam aktiviti berkenaan.

PERANAN 11: PENCEGAHAN DARIPADA PENYAKIT

                  Selaras dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada merawat, kerajaan sentiasa mempromosikan langkah-langkah pencegahan daripada penyakit untuk menjaga kesihatan maasyarakat. Terdapat tiga tahap atau dimensi dalam aspek pencegahan iaitu pencegahan primer, sekunder dan tertier. Pencegahan primer merupakan kerajaan mengelakkan setiap individu mengambil tindakan untuk mencegah dari berpenyakit atau ketidakupayaan atau kecacatan. Antara contoh tindakan ialah imunisasi dan vaksinasi. Pencegahan sekunder pula melibatkan pengenalpastian di peringkat awal keadaan kesihatan seseorang individu. Misalnya kerajaan sering mengalakkan setiap individu melakukan pemeriksaan perubatan dan fizikal untuk menentukan sama ada seseorang itu mengalami penyakit diabetis (kencing manis), hipertensi (darah tinggi) atau kegagalan jantuing, individu juga sering melakukan pemeriksaan gigi atau mata untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Aspek pencegahan tertier pula membabitkan tindakan diambil untuk mengurangkan tahap ketidakupayaan individu akibat daripada penyakit yang sedang dialami seseorang individu. Kerajaan sentiasa mengalakkan individu untuk mengambil rawatan dan ubat-ubatan yang sepatutnya diambil oleh  individu yang berpenyakit.

PERANAN 111: MEMPROMASIKAN DIMENSI KESIHATAN YANG POSITIF DAN MENJURUS KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP.
         
          Kerajaan mengambil peranan utama dalam meningkatkan kesihatan dan sebagai sumber yang bernilai untuk menggalakkan masyarakat mengambil langkah positif terhadap kesihatan sendiri. Kerajaan juga menggunakan agen-agen perubahan masyarakat seperti guru, murid sekolah, pekerja sukarela kesihatan dan pemimpin masyarakat untuk promosi kesihatan bagi mencapai perubahan sikap dan tingkahlaku yang diingini terhadap kesihatan. Kerajaan juga telah melancarkan kempen "Pemakanan yang Sihat" pada tahun 1997.
           Beberapa kaedah telah dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kempen tersebut berjalan lancar serta berkesan. Kerajaan dalam usahanya mempromosi kesihatan banyak menekankan kepada amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat melalui kempen anti merokok, anti alkohol dan anti dadah.

Sistem kesihatan di kawasan luar bandar juga perlu dipermajukan oleh kerajaan. Usaha akan terus ditumpukan kepada golongan berpendapatan rendah dan mengutamakan program kesihatan dan rawatan dengan memperbanyakkan perkhidmatan sokongan. Di samping itu, visi teleperubatan akan membantu mengubah perkhidmatan penjagaan kesihatan dan industri kesihatan ke arah globalisi untuk perkhidmatan, produk dan pendidikan kesihatan. Kerajaan melaksanakan satu sistem untuk memperbaiki pengagihan  maklumat kesihatan kepada masyarakat umum oleh anggota professional kesihatan supaya setiap individu mudah mendapat maklumat promosi kesihatan serta menggunakan teknologi-teknologi promosi kesihatan sepenuh dan seluasnya, umpamanya pendidikan kesihatan, untuk meningkatkan kesedaran kesihatan dan matlamat-matlamatnya dan menanam sikap positif terhadap kesihatan dan cara hidup sihat bagi meningkatkan kesihatan dikalangan individu dan masyarakat.


PENUTUP
     Secara kesimpulan, kerajaan memberi penekanan  kepada sudut promosi kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan serta pemulihan dan pengekalan sistem kesihatan yang efisen dan adil Kerajaan memainkan peranan untuk mencapai Misi Kementerian Kesihatan ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk mencapai sepenuhnya kemampuan kesihatan mereka, menghargai kesihatan sebagai aset bernilai, dan mengambil langkah positif untuk meningkatkan lagi serta mengekalkan status kesihatan bagi menikmati kehidupan yang lebih bermutu. Kerajaan perlu terus mempergiatkan dan mengambil langkah-langkah drastik untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.


Sareswati a/p Balakrishnan
130202

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Catat Ulasan

 

Kesihatan Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal